Články

Webkamery

Karlov

O Malé Morávce

Malá Morávka – Karlov je nejznámější rekreační horská obec v Jeseníkách. Obec se rozkládá v nadmořkých výškách 700 – 800 m. Mezi turisty je Malá Morávka oblíbena jak v létě díky překrásné přírodě a širokému turistickému využití, tak v zimě kdy zdejší lyžařské středisko navštěvují lyžaři a běžkaři z ČR i ze zahraničí. Témeř celá obec leží v pásmu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Význam

V čem spočívá význam Malé Morávky pro turistiku v Jeseníkách? Především v tom, že je to vstupní brána k vrcholové části Jeseníků. Vetšina turistických tras vedoucích např Velkým kotlem nebo přes Ovčárnu vychází právě z Malé Morávky. Pokud se chcete dostat na Ovčárnu autem nebo kyvadlovým autobusovým spojem, tak jediná možnost je přes Malou Morávku. Z hlediska správního spadá celá vrcholová část včetně Ovčárny, Petrových kamenů i Pradědu do území obce Malá Morávka. Přestože má tedy Malá Morávka tak málo obyvatel (okolo 750), má velkou rozlohu (skoro 6200 hektarů). Na důležitosti obce přidává také poloha velmi blízko (7 km) známých klimatických lázní Karlova Studánka kam se jezdil léčit např prezident Václav Havel. Karlova Studánka a její okolí je také známá nejčistším ovzduším v České republice.

Léto

V létě se nabízí aktivity spojené s turistikou a cykloturistikou. V okolí Malé Morávky vede spousta značených i neznačených cyklostezek. Na své si přijdou jak rekreační cyklisté, tak i milovníci náročných tras a vysokého převýšení. Ještě zajímavější možnosti skýtá pěší turistika. Pokud máte rádi přírodu tak budete nadšeni. Například lze zmínit trasy vedoucí Národními přírodními rezervacemi Velká kotlina nebo údolím Bílé Opavy. V poslední době také stále více lidí vyhledává Malou Morávku jako klidné místo v přírodě pro strávení dovolené a odpočinek od práce. Zvláště rekreace na pronajatých chalupách začíná být moderním trendem.

Zima

Malá Morávka – Karlov je vyhlášeným zimním střediskem. Nachází se zde 14 vleků a okolo 20 sjezdovek. Většina sjezdovek je uměle zasněžována a nechybí ani noční lyžování. V posledních letech začíná být Malá Morávka a její okolí také stále populárnější mezi běžkaři. Před několika lety zde byl rozběhnut projekt strojově upravovaných běžeckých tras spolufinancovaný Moravskoslezským krajem. Každý rok zaznamenáváme velmi pozitivní ohlasy. Trasy jsou upravovány běžeckou rolbou, na většině úseků je k dispozici také pruh na bruslení. Samozřejmostí je srozumitelné značení a podrobné informace o jednotlivých trasách (včetně např výškového profilu trasy) na tabulích u každého nástupního místa. Díky našemu informačnímu portálu si nyní dokonce můžete stáhnout a případně vytisknout oficiální mapu k běžeckým trasám která je plně synchronizována s číslováním a barvami jednotlivých tras. Na této mapě najdete také zmíněné profily a délky tratí, takže si můžete dopředu naplánovat na kterou vyrazíte.
Dále je Málá Morávka vyhledávánou destinací pro oslavu silvestra na horách. Zdejší chaty a chalupy bývají zvláště oblíbeny na oslavu silvestra s přáteli či rodinou. Pokud to máte také v plánu, nezapoměňte si zarezervovat svůj silvestrovský pobyt se značným předstihem. Zvláště u lepších a luxusnějších chalup se silvestrovský týden obsazuje často již během léta.

Historie

Dneska je Karlov ze správního hlediska součástí Malé Morávky a obě části obce na sebe plynule navazují. Historicky tomu tak ale nebylo. Obě části obce vznikly samostatně a z toho důvodu budeme i jejich historii popisovat odděleně.

Malá Morávka

Malá Morávka vznikla koncem 15. století jako území spravované pány z Vrbna. Ti od začátku 16. století sídlili na zámku v Bruntále. Malá Morávka byla odjakživa spojena s těžbou a zpracováním železné rudy. Dokladem toho jsou mnohé štoly v okolních kopcích. Původně se ruda vozila na zpracování do Bruntálu. Koncem 16. století se ale Vrbenští rozhodli z ekonomických důvodů vystavět hutě a hamry přímo v Malé Morávce. Tou dobou se již začalo rozmáhat uhlířství a dřevorubectví které dodávalo suroviny zdejším hutím. Zlom ve vývoji Malé Morávky znamenala třicetiletá válka. Rod pánů z Vrbna se na začátku přidal ke stavovskému povstání proti císaři. To jak víme z historie bylo neúspěšné a vyvrcholilo roku 1620 bitvou na Bílé Hoře. Bruntálské panství bylo zkonfiskováno a císař je daroval Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl císařův bratr Karel. Začátek třicetileté války znamenal také změnu ve výrobním programu v Malé Morávce. Místo obvyklého zboží se totiž začaly vyrábět zbraně. Slévaly se zde například i děla. Odkazem na tuto dobu je dělo s hromadou deseti stříbrných dělových koulí ve znaku Malé Morávky. Později během války byla Malá Morávka a okolní oblasti vypleněny nejdříve Dány a následně Švédským vojskem. To zanechalo stopy na zdejší zbrojní i těžební produkci, která prošla významným útlumem. Po válce došlo postupně k obnově zdejší výroby a nově začaly vyrůstat především drátovny. Zaměření zdejších manufaktur na drátařství vydrželo velmi dlouho, až do první poloviny 19. století kdy došlo k celkovému útlumu zdejšího průmyslu. Mohly za to především vzniknuvší Vítkovické hutě a také Bohumínské drátovny. V Malé Morávce odjakživa dominovalo německé obyvatelstvo. Po druhé světové válce však došlo k odsunu většiny němců z Malé Morávky. Hodně zpustlých domků bylo následně přistěhovalci srovnáno se zemí. To znamenalo velkou kulturní ztrátu. Došlo také k přerušení zemědělské tradice, protože nově příchozí obyvatelé neměli znalosti starousedlíků o vhodných odrůdách a neuměli ani získaná pole obdělávat. Spoustu původních domků se však podařilo zachovat a dnes tvoří význámné kulturní dědictví obce Malá Morávka – Karlov.

Historicky mezi významné osobnosti obce patřil Josef Schilder, ale především rod Weissů. Antonín Weiss přišel do Malé Morávky v první polovině 18. století. Vlastnil hamr a několik drátoven a spolu s dalšími generacemi Weissů se zasloužil o významný rozvoj obce.

Za zmínku stojí například známé poutní místo kaple na Kapličkovém vrchu v Malá Morávce. Tu nechal v letech 1690 – 1693 postavit ze dřeva Josef Schilder. Pozemek i s kaplí později odkoupil Antonín Weiss. Za nějaký čas jeho synové Jan Kašpar, Karel Josef a jejich příbuzný Augustin Weiss z Ryžoviště kapli opravili a především ji nechali vystavět zděnou. V nové kapli zůstaly malované stropní kazety z původní kaple. Obraz pro oltář namaloval význačný malíř Jan Krištof Handek z Olomouce. K další velké opravě kaple došlo až o 100 let později kdy ji uskutečnili jejich vnuci.
Farní kostel v Malé Morávce (u dnešního hřbitova) vznikl mnohem později. Jeho stavba probíhala v letech 1790 – 1793. Na jeho výzdobě se podíleli malíři Jan František Greipel, N. Kindermann a sochař Ondřej Koschatský. Do kostela byl později přestěhován Handkův oltářní obraz z kaple na Kapličkovém vrchu. Varhany Josefa Staudingera z Andělské Hory nahradily roku 1915 varhany firmy Rieger která je předchůdcem dněšní světoznámé varhanářské společnosti Rieger-Kloss, která sídlí v Krnově a prodává varhany hlavně do USA a Asie.

Karlov

Zatímco Malá Morávka leží ve Slezsku, Karlov územě spadá na Moravu. A to i přesto že na sebe obě obce plynule navazují. Zemskou hranici totiž tvoří ríčka Moravice. To bylo také důvodem odlišného historického vývoje Malé Morávky a Karlova. Zatímco panství na kterém se rozkládá Malá Morávka vlastnili páni z Vrbna a později Řád německých rytířů, Karlov založil rod Ditrichštejnů z Janovického panství. Stalo se tak o dobrých sto let po vzniku Malé Morávky, konkrétně roku 1680. Vznik Karlova byl spojen s dřevorubectvím, zpracováním dřeva na místní pile a výrobou dřevěného uhlí. Obyt zajišťovaly především hutě v Malé Morávce. Časem se vedle dřevařství v Karlově rozšířila i hutní výroba a těžba železné rudy. Vznikaly zde štoly, hamry, drátovny, hřebíkárny i slévárna. Určitou dobu se zde dokonce dolovalo stříbro, ale těžba nebyla příliš úspěšná. Útlum výroby v Malé Morávce v 19. století znamenal prakticky zánik manufakturního průmyslu v Karlově. Obec se však již v té době úspěšně změnila na vyhledávanou turistickou a rekreační oblast uprostřed Jesenické přírody.